«سعید اقدسی» رئیس مرکز بهداشت خسروشاه:
رئیس مرکز بهداشت خسروشاه با بیان اینکه کرونا با کسی شوخی ندارد، گفت: امیدواریم در هفته سلامت و هفته اول اردیبهشت ماه شاهد افتتاح ساختمان جدید مرکز جدید سلامت خسروشاه باشیم.
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی:
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی با بیان این‌که میانگین سنی فوتی‌های ناشی از مصرف الکل در استان در بازه‌ی سنی ۳۰ تا ۳۹ سال قرار دارند، افزود: افراد دارای تحصیلات ابتدایی در استان، بیشترین میزان فوتی را در اثر مصرف الکل به خود اختصاص داده‌اند.