اتاق اصناف :
از اول آذر به واحدهای صنفی که واحد خود را باز می‌کنند اخطار کتبی و شفاهی داده می‌شود که معمولاً اثر بخش است و باعث می‌شود خودشان مقررات را رعایت کنند، اما اگر از این کار تبعیت نکنند اماکن انتظامی واحدهای متخلف را پلمب می کند.
با توجه به مشکلات ناشی از برخی اعتراضات در کشور به سهمیه‌بندی بنزین و همچنین محدودیت دسترسی به اینترنت در کشور؛ تعداد کثیری از مخاطبان خ نگران برگزاری هفتمین آزمون استخدامی مشترک دستگاه‌های اجرایی سال ۹۸ هستند.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد:
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی گفت: آزمون استخدامی مشاغل آتش‌نشانی شهرداری‌های استان، روز جمعه همزمان با سراسر کشور در ۸ حوزه امتحانی استان برگزار می‌شود