بر اساس برخی مستندات غیرقابل انکار ، نظامیان آذری در سال 1992 علی‌رغم امکان مقاومت و دفاع از مردم خوجالی،با طراحی قبلی و برای کمک به سقوط ایاز مطلب اف و قدرت گیری ایلچی بیگ این کار را نکردند.