کریمیان شهردار خسروشاه:

در چهارشنبه سوری امسال گزارش آتش سوزی نداشتیم

در چهارشنبه سوری امسال گزارش آتش سوزی نداشتیم
۲۱ اسفند ۱۳۹۷
در طول چهارشنبه سوری امسال هیچ حادثه آتش سوزی گزارش نشد
به گزارش اخبار خسروشاه، کریمیان شهردار خسروشاه اظهار داشت در چهارشنبه سوری امسال هیچ حادثه آتش سوزی و حوادث مشابه گزارش نگردید.
مردم در امر کنترل ترافیک و نظم عبور و مرور همکاری خوبی با نیروهای آتش نشانی و خدمات شهری شهرداری داشته اند و روز آرامی سپری شد.

اشتراک گذاری:

ارسال نظر