ارسال کمک های اهالی روستای اسبس به مناطق سیل زده

ارسال کمک های اهالی  روستای اسبس به مناطق سیل زده
۱۵ فروردین ۱۳۹۸
کمک های جمع آوری شده از اهالی نوع دوست روستای اسبس به مناطق سیل زده کشور ارسال شد
 کمک های جمع آوری از اهالی خیر و نوع دوست روستای اسبس بخش خسروشاه به مناطق سیل زده کشور ارسال شد.
این محموله که شامل لباس، پتو، آب معدنی، مواد غذایی، نان و مواد بهداشتی بود به همت سپاه خسروشاه و پایگاه شهید کلیدی اسبس جمع آوری شده بود.
گفتنی است این محموله سومین محموله ای است که از بخش خسروشاه به مناطق سیل زده کشور ارسال می شود.اشتراک گذاری:

ارسال نظر