امضای قرارداد ساخت مجتمع تجاری _خدماتی شهرداری خسروشاه

 امضای قرارداد ساخت مجتمع تجاری _خدماتی شهرداری خسروشاه
۱۶ شهریور ۱۳۹۸
قرارداد ساخت مجتمع تجاری _خدماتی شهرداری خسروشاه امضا شده و بزودی وارد فاز اجرایی می شود
به گزارش خسروشاه نیوز، قرارداد ساخت مجتمع تجاری _خدماتی شهرداری خسروشاه به مرحله امضا با سرمایه گذار رسیده و بزودی وارد فاز اجرایی می شود.

 قرداد ساخت مجتمع تجاري - خدماتي شهرداري خسروشاه با حضور سرمایه گذار این طرح در جلسه هيات عالي سرمايه گذاري منعقد شد.

این طرح به زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.

اشتراک گذاری:

ارسال نظر