مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب شهری استان:

دستگاه‌های تصفیه خانگی بازارگرمی است! ، نیاز به تصفیه مجدد نیست

دستگاه‌های تصفیه خانگی بازارگرمی است! ، نیاز به تصفیه مجدد نیست
۱۶ آبان ۱۳۹۸
رویج این دستگاه‌ها‌به نوعی بازارگرمی است، گذشته از آن در خود این دستگاه‌ها بهداشت آب به صورت کامل رعایت نمی‌شود، قسمت‌هایی از این دستگاه باید بعد از مدتی از استفاده تعویض شود ولی معمولا مردم عادی خبر ندارند و با ایجاد برخی جلبک‌ها، باعث کاهش شدید بهداشت آب مصرفی خانوار شده و در درازمدت بیماری‌های مختلف ایجاد می‌شود.
به گزارش خسروشاه نیوز، علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت و آب فاضلاب شهری استان آذربایجان شرقی گفت: دن انسان به برخی املاح نیاز دارد که در آب موجود است، علاوه بر آن استاندارد جهانی و ملی نیز در این زمینه وجود دارد، آب شرب ارائه شده به مردم از لحاظ بهداشتی کنترل شده و سپس در اختیار مردم قرار داده می‌شود.

آزمایشگاهی در زمینه کنترل کیفی آب شرب تبریز وجود دارد که بزرگترین آزمایشگاه شمال غرب کشور به شمار می‌رود که روزانه 1500 بار نمونه برداری شده و مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد. پس آب شربی که با این کیفیت و دقت در اختیار مردم قرار داده می‌شود، نیازی به تصفیه مجدد ندارد، پس در نتیجه لزومی برای استفاده از دستگاه‌های تصفیه خانگی وجود ندارد.

ترویج این دستگاه‌ها به نوعی بازارگرمی است، گذشته از آن در خود این دستگاه‌ها  بهداشت آب به صورت کامل رعایت نمی‌شود، قسمت‌هایی از این دستگاه باید بعد از مدتی از استفاده تعویض شود ولی معمولا مردم عادی خبر ندارند و در نهایت با ایجاد برخی جلبک‌ها، باعث کاهش شدید بهداشت آب مصرفی خانوار شده و در درازمدت باعث ایجاد بیماری‌های مختلف می‌شود. آب شرب تبریز نیاز به تصفیه مجدد ندارد. املاح موجود در آب نیاز بدن را تامین می‌کند و درصورت تصفیه این املاح، آب شرب تبدیل به آب مقطر می‌شود که بی فایده است.
اشتراک گذاری:

ارسال نظر