تغییر ناگهانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خسروشاه!

تغییر ناگهانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خسروشاه!
۲ بهمن ۱۳۹۷
تغییرات در دانشگاه آزاد اسلامی خسروشاه / یک تغییر و چند سوال!

 

تغییرات در دانشگاه آزاد اسلامی خسروشاه/ یک تغییر و چند سوال!

خبر ناگهانی تغییر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خسروشاه عصر دیروز رسانه ای شد. خبری که  به نوعی شوک آور بود!

رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی خسروشاه که در دوران مدیریت خود مخصوصا در حوزه درون ساختاری، عملکرد قابل قبولی داشته است به یکباره خبر تغییرش رسانه ای شد.

تغییری که برخی سوالات را در اذهان متصور می کند!

آیا خبر تغییر وی شائبه ادغام را در که در سالهای گذشته مطرح شده بود تقویت می کند؟

 امیدواریم مسئولین ذیربط نسبت به پیگیری موضوع حساسیت ویژه ای نشان دهند.

 

اشتراک گذاری:

ارسال نظر