امروز امر به معروف این است که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم.

امروز امر به معروف این است که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم.
۵ شهریور ۱۳۹۹
بهروز مهدوی فرماندار شهرستان تبریز در جلسه شورای اداری بخش خسروشاه مطرح کرد : امسال به خاطر شرایط ویژه برای اولین بار است که درخواست کردیم در عزاداری ها رعایت شود.

به گزارش خسروشاه نیوز ، بهروز مهدوی فرماندار شهرستان تبریز در جلسه شورای اداری بخش خسروشاه مطرح کرد:

امسال به خاطر شرایط ویژه برای اولین بار است که درخواست کردیم در عزاداری ها رعایت شود.

امروز امر به معروف این است که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم.

علی رغم عزاداری در فضای باز و رعایت پروتکل های بهداشتی هر خانه یک حسینیه را در منازلمان پیاده کنیم.

اکثر دسته جات حسینی پروتکل ها را رعایت می کنند. تعداد کنی هم که رعایت نمی کنند احتنالا مطلع نیستند و درخواست می کنیم همکاری کنند.

علی رغم تمامی فشارها و حداقل شدن درآمدهای کشور و همچنین منفی شدن تراز فروش نفت، مدیریت بهداشت و درمان کشور، پرداخت حقوق ها و... با مشکل مواجه نشده است.

هزینه هر تست کرونا برای فرد ۶۰۰ هزار تومان است که رایکان انجام می شود.

کمک های مومنانه و نذورات را ضمن رعایت توصیه های بهداشتی، به افراد نیازمند برسانیم و در عین حال عزت
افراد را حفظ کنیم.

اگر امروز ما درست عمل نکنیم، سال بعد دیگران ما را نقد خواهند کرد. امروز در طراز قضاوت مردم قرار داریم.

اشتراک گذاری:

ارسال نظر